RODO – Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 Agata Domeracka,  ul. Burakowska 16/U1 (lokal usługowy – od ulicy), 01-066 Warszawa

2) Cele przetwarzania

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami, szkoleniami itd.;
 • w celu realizacji zadań recepcji (np. przypomnienia o wizytach, przełożenie terminu itd.);
 • w celu realizacji procesu marketingowego (np. statystyki strony, listy mailingowe itd.);
 • w celu oferowania Pani/Panu innych usług z naszej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celach księgowych i admnistracyjnych.

3) Kategorie Pani/Pana danych, których nie przetwarzamy
Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosujemy w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.

4) Odbiorcy Danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • firmy informatycznej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • agencji marketingowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych

Dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w czasie realizacji zabiegów.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Okres przechowywania danych
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (np. cyklu zabiegów) do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.

7) Pani/Pana prawa
Informuję, że przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Pani/Pane danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.

9) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

CHLOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Sprawna 32/32

03-147 Warszawa

NIP: 5242912925

2) Cele przetwarzania

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami, szkoleniami itd.;
 • w celu realizacji zadań recepcji (np. przypomnienia o wizytach, przełożenie terminu itd.);
 • w celu realizacji procesu marketingowego (np. statystyki strony, listy mailingowe itd.);
 • w celu oferowania Pani/Panu innych usług z naszej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celach księgowych i admnistracyjnych.

3) Kategorie Pani/Pana danych, których nie przetwarzamy
Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosujemy w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.

4) Odbiorcy Danych
Informuję, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • firmy informatycznej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
 • agencji marketingowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych

Dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w czasie realizacji zabiegów.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Okres przechowywania danych
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (np. cyklu zabiegów) do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.

7) Pani/Pana prawa
Informuję, że przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Informujemy, że podanie przez Pani/Pane danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy.

9) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)